Co-Strap mühendislik tecrübesi ve kimya bilgisinin yanı sıra ürünlerinin kalitesini artırmak için Türkiye'de Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olan (TÜBİTAK) ve aynı zamanda üniversiteler ile işbirliği yaparak sürekli gelişimi hedeflemektedir. CO-STRAP 2014 ve 2015 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Üniversite işbirliği ile birlikte yaptığı projelerde, 500,000USD’lık bütçesinin % 50’si desteklenmiştir. 

2014 Proje I: Kompozit Çemberlerin mekanik ve teknik özelliklerinin geliştirilmesi ve üretim sürecinin optimizasyonu.

2015 Proje II: Tekstil (Hotmelt) Çemberlerde yenilikçi kaplama malzemelerinin ve kaplama yöntemlerinin kullanılması ve mekanik ve teknik özelliklerinin iyileştirilmesi.

Sanayi ve üniversiteler arasındaki Ar-Ge işbirliği, yenilik yapmak, ürün ve üretim süreçlerin iyileştirilmesi için gereklidir. Uluslararası ve Ulusal Ar-Ge bağlantılarının geliştirilmesi, ekonomik kalkınma için de bir katalizör olarak önemli olmaktadır. Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma,  fikir ve bilgi alışverişi bilimsel ve teknolojik bilgiyi kullanmakla gelişmektedir. Bu bağlamda, Üniversite- Sanayi işbirliği ve Sanayi-Sanayi konsorsiyumu genişletilmiş bir perspektif ve hızlandırılmış yenilik sağlamaktadır. 

Sürekli büyüyen küresel alanda Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi TT Endüstriyel Ambalaj için büyümenin ve gelişmenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. TT Endüstriyel Ambalaj sektör liderliğine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken, kuruluşundan bu yana uluslararası standartlarda yüksek kaliteli ürün portföyü ile müşterilerine uzman mühendislik bilgisi ile optimum çözümler üreterek, iyi ve kaliteli hizmet vererek ve rekabetçi fiyatlandırma sağlayarak, destek olmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız

Konularında uzmanlaşmış, uluslararası tecrübeye sahip ve yüksek standartlarda üretim yapan firmalarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde,
müşterilerimize en doğru ve optimum fayda elde edecekleri çözümler sunmaktayız.

  • Partnerler
  • Partnerler
  • Partnerler