TT Endüstriyel Yenilikçi Ürün Geliştirme Süreci

İSTKA ile 2010 yılının Ocak ayında tanıştığımız zaman KOBİ politikaları, Girişimcilik ve AR-GE gibi kavramlar basit tanımlar halinde aklımızda gezmekte idi. Bizler küçük ölçekli işletmemizi  hayata geçirirken yukarıda verilen tanımlar küresel dünyada ülkelerin gelişmiş bir ekonomik sisteme sahip olması için üzerinde önemle durması gerektiği temalar haline gelmişti.

Ölçme-değerlendirme kişisel veya kurumsal düzeyde sürekli öğrenme için gerekli olan bir yöntem halindeydi. Etkinliğin ölçülmesi ne kadar önemli ise geçmiş başarı veya başarısızlıkların nedenlerinin anlaşılması ve buradan çıkarılan sonuçların paylaşılması ve gelecek için kullanılması; yani “öğrenme”, sürekli gelişimin esasını teşkil etmekteydi.

Rosenberg’İin de dediği gibi  “Teknolojik inovasyon; üretim sürecindeki birikimli ve artımlı problem çözme faaliyetlerinin sonucu olan ve firmaya özgü bir öğrenmedir.” 

Bu bakış açısı ile  TT Endüstriyel Ambalaj ürettiği ürünlerde yaratmak istediği değişim ve inovasyon amacıyla modern üretim tesisi için yatırım yapma kararı almıştır.

Yatırım uzmanı Audrey Choi'ye göre de, devamlılığa ve sosyal değerlere sahip şirketlere yatırım yaparak fark yaratacak gücü onlara vererek bireyler global sermayenin yarısına sahip olurlar. "Kararlar vermek için şu ana dek sahip olabileceğimiz en fazla fırsatlara sahibiz," diyor. "Bu yüzden bakış açınızı değiştirin. "Dünya da görmek istediğiniz değişime yatırım yapın."

TT Endüstriyel Ambalaj Şirketi üretim faaliyetlerini 2017 Mart ayı itibari ile Çorlu Organize sanayi bölgesinde bulunan tesislerine taşımanın heyecanı ve global piyasada ki gücünü kanıtlaması için çalışmaya ve öğrenmeye devam etmektedir.

“ Ancora Imparo (Hala Öğreniyorum)”  Michelangelo

Ersoy Tunçay
Kurucu Ortak

Kaynakça:

Sürekli Yenilikçilik (İnovasyon) için Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi (Technology Audit)(*) Müfit Akyos Endüstri Mühendisi Teknoloji Yönetimi Danışmanı

KOBİ’LERDE TEKNOLOJİK AR-GE ÇALIŞMALARININ İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: TEKMER’LERDE BİR UYGULAMA Serhan EKER

TT Endüstriyel Yenilikçi Ürün Geliştirme Süreci

Çözüm Ortaklarımız

Konularında uzmanlaşmış, uluslararası tecrübeye sahip ve yüksek standartlarda üretim yapan firmalarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde,
müşterilerimize en doğru ve optimum fayda elde edecekleri çözümler sunmaktayız.

  • Partnerler
  • Partnerler
  • Partnerler